To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Ogólne zasady segregacji odpadów

Zapraszamy naszych mieszkańców do zapoznania się z portalem "Nasze śmieci" przygotowanym przez Ministerstwo Środowiska, w którym można zapoznać się z ciekawymi materiałami na temat gospodarki odpadami ze szczególnym uwzglednieniem informacji na temat segregacji i recyklingu odpadów."

Przeterminowane leki mieszkańcy mogą oddawać do specjalnych pojemników ustawionych w aptekach na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,

Zużyte baterie mieszkańcy mogą oddawać do specjalnych pojemników ustawionych w budynkach użyteczności publicznej (budynek UG Kocmyrzów-Luborzyca, szkoły, przedszkole).