To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Harmonogram odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, realizowany będzie zgodnie z poniższym harmonogramem - PDF, 363 kB

  • Odpady zmieszane są odbierane w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej dwukrotnie w ciągu miesiąca.
  • Odpady zbierane selektywnie (papier, tworzywa sztuczne, metal szkło, odpady biodegradowalne) będą odbierane w zabudowie jednorodzinnej raz w miesiącu, a w zabudowie wielorodzinnej dwa razy w miesiącu,
  • Odpady wielkogabarytowe (meble, sprzęt RTV, AGD) oraz zużyte opony odbierane będą raz na pół roku, w ramach wystawki przed posesję, zgodnie z harmonogramem określonym przez Gminę i udostępnionym do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej Urzędu, Wiadomości Lokalnych, a także ogłoszeń na tablicach informacyjnych w poszczególnych miejscowościach.
  • Odpady ulegające biodegradacji (skoszona trawa, liście, odpadki kuchenne) w pierwszej kolejności winno się poddawać procesowi kompostowania, z przeznaczeniem kompostu do własnego użytku. Mieszkańcy będą mogli także wystawiać te odpady w workach na odpady ulegające biodegradacji raz w miesiącu.

Pojemniki z odpadami zmieszanymi jak i worki z odpadami segregowanymi, należy wystawić przy najbliższej drodze publicznej.