To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Stawki za zagospodarowanie odpadów komunalnych

W drodze Uchwały Nr XXIX/229/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiany wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, ustalono następujące stawki za zagospodarowanie odpadów komunalnych:

  • miesięczna stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi niesegregowanymi – 18 zł od mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.
  • miesięczna stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi segregowanymi – 11 zł od mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.
  • w przypadku zamieszkiwania na nieruchomości powyżej 4 osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe – 7 zł od każdego kolejnego mieszkańca, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny.