To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
26.05.2015.

Zawiadamiam, że w dniu 29 maja 2015 r. /piątek/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbędzie się VII Sesja Rady Gminy.

 

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej VI Sesji Rady Gminy.

2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji Rady o pracy między sesjami.

3. Informacja Przewodniczącej Rady.

4. Informacja o działalności LGD Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie dotyczącego przekazania zadań z zakresu utrzymania DW nr 776 na terenie

Gminy Kocmyrzów-Luborzyca przez trzy sezony letnie.

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Pierwszy dzwonek" polegającego na udzieleniu wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych.

7. Ustalenie zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Proszowickiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie dla SP ZOZ.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy jednostkom OSP.

10. Wyrażenie zgody na udzielenie pożyczki dla Orkiestry Kosynierzy z Luborzycy.

11. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022.

12. Interpelacje i zapytania Radnych.

13. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

/-/ mgr Małgorzata Doniec

Przewodnicząca Rady Gminy

Kocmyrzów-Luborzyca

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »