To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
20.03.2015.

Zawiadamiam, że w dniu 24 marca 2015 r. /wtorek/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbędzie się VI Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej V Sesji Rady Gminy.

2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji Rady o pracy między sesjami.

3. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

5. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/22/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zasad przysługiwania diet Sołtysom w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2015 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie środków finansowych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących.

9. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022.

10. Informacja na temat planu pracy Rady Gminy na rok 2015.

11. Interpelacje i zapytania Radnych.

12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

/-/ mgr Małgorzata Doniec

Przewodnicząca Rady Gminy

Kocmyrzów-Luborzyca

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »