To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
19.02.2015.

Zawiadamiam, że w dniu 23 lutego 2015 r. /poniedziałek/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbędzie się V Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej IV Sesji Rady Gminy.

2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji Rady o pracy między sesjami.

3. Rozpatrzenie skarg dotyczących wyborów sołtysa w sołectwie Skrzeszowice.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/17/11 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 2.02.2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów tych podatków oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/172/2013 z dnia 25.03.2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenie kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kocmryzów-Luborzyca.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zespołu Oświaty w Kocmyrzowie-Luborzycy.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Słomniki.

10. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022.

11. Interpelacje i zapytania Radnych.

12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

/-/ mgr Małgorzata Doniec

Przewodnicząca Rady Gminy

Kocmyrzów-Luborzyca

 

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »