To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
29.01.2015.

Zawiadamiam, że w dniu 2 lutego 2015 r. /poniedziałek/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbędzie się IV Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej III Sesji Rady Gminy.

2. Informacja Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na temat zmian ustaw: prawo o aktach stanu cywilnego, o dowodach osobistych i ewidencji ludności.

3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji Rady o pracy między sesjami.

4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia o 1 rok czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krakowskiemu na realizację zadań drogowych w 2015 roku.

7. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022.

8. Interpelacje i zapytania Radnych.

9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

/-/ mgr Małgorzata Doniec

Przewodnicząca Rady Gminy

Kocmyrzów-Luborzyca

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »