To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Edukacja

Centrum Zarzdzania Edukacj
Dyrektor: Anna Szymczyk-Sierak
Kocmyrzw 38
32-010 Luborzyca
tel./fax: 12 3871176

www.cze.edu.pl

e-mail: gzokocmyrzow@gmail.com
tel: 12 3880375

Godziny urzdowania:
poniedziaek: 8.00 - 16.00
wtorek – pitek: 7.00 – 15.00

Centrum Zarzdzania Edukacj w Kocmyrzowie – Luborzycy jest jednostk organizacyjn Gminy Kocmyrzw-Luborzyca, utworzon w celu obsugi finansowo-ksigowej: 10 szk podstawowych z oddziaami przedszkolnymi, gimnazjum oraz przedszkola z szecioma oddziaami. Zadania te wynikaj ze Statutu Centrum Zarzdzania Edukacj w Kocmyrzowie - Luborzycy (plik PDF - 3437 kB do pobrania).

Wanym elementem lokalnego zarzdzania owiat jest wspieranie dyrektorw i nauczycieli placwek owiatowych oraz wsppraca wszystkich osb odpowiedzialnych za owiat w Gminie.
GZO odpowiada za kreowanie polityki owiatowej oraz zarzdzanie owiat na poziomie Gminy Kocmyrzw - Luborzyca w tym celu wsppracuje z wadzami samorzdowymi, nadzorem pedagogicznym, gminnymi jednostkami organizacyjnymi, spoecznoci lokaln oraz organizacjami pozarzdowymi.

W Gminie Kocmyrzw – Luborzyca sie placwek owiatowych obejmuje:

Przedszkole Samorzdowe w Dojazdowie "Wesoa Gromadka"
Dyrektor: mgr Monika Spyrka
Dojazdw 33, 32-010 Luborzyca
www.przedszkole-dojazdow.przedszkolowo.pl
tel/fax: 012 387-10-55
e-mail: wesolagromadka.dojazdow@interia.pl
Gimnazjum im. witej Jadwigi Krlowej w Luborzycy z/s w Wysioku Luborzyckim
Dyrektor: mgr Jolanta Wtorczyk
Wicedyrektor: mgr Anna Kramarz
Wysioek Luborzycki 160, 32-010 Luborzyca
www.gimwlub.edu.pl
tel. 012 387 21 40, fax 012 387 00 85
e-mail: gimlub@wp.pl

oraz dziesi Szk Podstawowych:

Szkoa Podstawowa im. 600-lecia Uniwersytetu Jagielloskiego w Luborzycy z/s w Wysioku Luborzyckim
Dyrektor: mgr Turek Stanisaw
Wysioek Luborzycki, 32-010 Kocmyrzw
www.spluborzyca.szkolnastrona.pl
tel. 12 3871042
e-mail: spluborz@wp.pl
Szkoa Podstawowa Kocmyrzw I (z/s w Luborzycy)
Dyrektor: mgr Marek Bielak
Luborzyca 98, 32-010 Luborzyca
www.spkocmyrzow1.edupage.org
tel. 12 3871401
e-mail: spkocmyrzow1@op.pl
Szkoa Podstawowa w Karniowie z punktem filialnym w Czulicach (klasy 0-III)
Dyrektor: mgr Aneta Zicik
Karniw 33; 32-010 Luborzyca
www.spkarniow.edupage.org
tel. 12 3871079
e-mail: szkolakarniow@vp.pl
Jednostka podlega:
Szkoa Podstawowa w Karniowie Szkolny Punkt Filialny w Czulicach
Czulice 50; 32-010 Luborzyca
tel.: 12 38717 01
e-mail: szkolakarniow@vp.pl
Szkoa Podstawowa im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy
Dyrektor: mgr Zygmunt ach
Goszcza, 32-010 Luborzyca
www.spgoszcza.szkolnastrona.pl
tel. 12 3871506
e-mail: sp_lang@wp.pl
Szkoa Podstawowa im. T. Kociuszki w Goszycach
Dyrektor: mgr Iwona Tutaj-Nikliska
Goszyce 53, 32-010 Luborzyca
www.spgoszyce.edupage.org
tel. 12 3872189, tel/fax 12 6852108
e-mail: goszyce@poczta.onet.pl
Szkoa Podstawowa w Maciejowicach
Dyrektor: mgr Dorota Kunierz
Maciejowice, 32-010 Luborzyca,
www.spmaciejowice.edupage.org
tel. 12 3877028
e-mail: spmaciejowice@onet.pl
Szkoa Podstawowa w Pietrzejowicach
Dyrektor: mgr Danuta Luty
Pietrzejowice 52, 32-010 Luborzyca
www.pietrzejowice.ovh.org
tel. 12 3870200
e-mail: sppietrzejowice@poczta.fm
Szkoa Podstawowa im. M. Konopnickiej w ososkowicach
Dyrektor: mgr Boena Partyka - Basa
ososkowice 34, 32-010 Luborzyca
www.lososkowice.edupage.org
tel. 12 3869352
e-mail: lososkowice@poczta.onet.pl
Szkoa Podstawowa w Prusach<
Dyrektor: mgr Krystyna Tworzydo
Prusy, 32-010 Luborzyca
www.spprusy.pl
tel. 12 3871408
e-mail: spprusy@interia.pl
Szkoa Podstawowa im. Jana Pawa II w uczycach
Dyrektor: mgr Danuta Kozera
uczyce, 32-010 Luborzyca
www.spluczyce.edupage.org
tel. 12 3871601
e-mail: spluczyce@op.pl

Najmodsz a zarazem najnowoczeniejsz z placwek owiatowych Gminy Kocmyrzw-Luborzyca jest Gimnazjum im. w. Jadwigi Krlowej oddane do uytku w 2004 r., wzbogacone w 2007 r. o nowoczesn, penowymiarow sal gimnastyczn.

Rwnie budynki pozostaych placwek owiatowych podlegaj staej modernizacji, tak aby nauka i praca odbyway si w jak najlepszych, odpowiadajcych wspczesnym wymaganiom i normom warunkach.

Warto w tym miejscu zaznaczy, i od wielu ju lat dziaania na rzecz rozwoju owiaty w naszej Gminie s jednym z priorytetowych kierunkw dziaa naszego lokalnego samorzdu.

Prezentujc dzie dzisiejszy owiaty Gminy Kocmyrzw-Luborzyca, nie sposb choby w kilku sowach nie wspomnie o jej wielowiekowej tradycji. Pocztki szkolnictwa na tych terenach sigaj pierwszej czci XV stulecia i wi si cile z przekazaniem dochodw i ziem parafii luborzyckiej jako uposaenia na rzecz krakowskiego Uniwersytetu. Wtedy te pojawiy si pierwsze pisane wzmianki o istnieniu w Luborzycy szkoy parafialnej, nad ktr opiek sprawowaa krakowska Alma Mater.

Szczeglnie rozkwit luborzyckiej szkoy parafialnej przypada na wiek XVI, kiedy to nie jeden z jej wychowankw podj dalsz nauk na krakowskiej uczelni. Uniwersytet Jagielloski sprawowa opiek nad luborzyck szko a po pierwsze lata XIX stulecia.

Dzi swoistym kontynuatorem tradycji luborzyckiej szkoy parafialnej jest Szkoa Podstawowa im. 600-lecia Uniwersytetu Jagielloskiego, najwiksza tego typu placwka owiatowa na terenie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca.