To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
02.02.2015.

WÓJT GMINY KOCMYRZÓW – LUBORZYCA ogłasza DRUGIE przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kocmyrzów – Luborzyca w miejscowości Dojazdów

 1. Nieruchomość oznaczona jako działka nr 212/19 o pow. 0,0837 ha objęta KW nr KR1P/00329773/6, położona jest w terenach oznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem MN1 – teren zabudowy mieszkaniowej w strefie podmiejskiej. Nieruchomość charakteryzuje się korzystną lokalizacją, dobrym dostępem komunikacyjnym pośrednim przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania, przeciętnymi możliwościami inwestycyjnymi. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz usługowa. Sieć wodociągowa zlokalizowana jest na działce nr 212/25, 212/23, 212/17, 212/15; sieć energetyczna przebiega w granicy działki ew. nr 212/20, 212/21, Istnieje możliwość podłączenie się do istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz gazowej.
  Cena wywoławcza: 33 500,00 zł brutto ( trzydzieści trzy tysiące pięćset złotych 00/100 brutto )
  Ustala się wadium w wysokości 1 700,00 zł płatne na rachunek Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie 0/Kocmyrzów 64 8589 0006 0160 0000 1645 0004. Kwota wpłaconego wadium winna znaleźć się na koncie Urzędu Gminy najpóźniej w dniu 9 lutego 2015r. (w tytule przelewu proszę wpisać nr działki na którą wadium jest wpłacane)
  Przetarg odbędzie się w dniu 12 lutego o godzinie 9.00 w sali nr 27 Urzędu Gminy Kocmyrzów Luborzyca.
  Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny działki, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni na wskazane przez uczestnika konto.
  O wysokości postąpienia zdecydują uczestnicy przetargu z tym że wysokość postąpienia nie może być niższa niż 335,00zł., kwota ta stanowi wysokość minimalnego postąpienia.
  Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.
  Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca działki nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym przez sprzedającego do zawarcia umowy notarialnej, Wójt Gminy może odstąpić od jej zawarcia, zaś wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  Poprzedni przetarg na zbycie w/w nieruchomości przeprowadzony został 4 listopada 2014r.
  Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 24 lub telefonicznie pod numerem (12) 387-14-00.
 2. Nieruchomość oznaczona jako działka nr 212/20 o pow. 0,0795 ha objęta KW nr KR1P/00329773/6, położona jest w terenach oznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem MN1 – teren zabudowy mieszkaniowej w strefie podmiejskiej.
  Nieruchomość charakteryzuje się korzystną lokalizacją, dobrym dostępem komunikacyjnym
  pośrednim przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania, przeciętnymi możliwościami inwestycyjnymi. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz usługowa. Sieć wodociągowa zlokalizowana jest na działce nr 212/25, 212/23, 212/17, 212/15; sieć energetyczna przebiega w granicy działki ew. nr 212/20, 212/21, Istnieje możliwość podłączenie się do istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz gazowej
  Cena wywoławcza: 32 000,00 zł brutto ( trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100 brutto )
  Ustala się wadium w wysokości 1 700,00 zł płatne na rachunek Urzędu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie 0/Kocmyrzów 64 8589 0006 0160 0000 1645 0004. Kwota wpłaconego wadium winna znaleźć się na koncie Urzędu Gminy najpóźniej w dniu 9 lutego 2015r. (w tytule przelewu proszę wpisać nr działki na którą wadium jest wpłacane)
  Przetarg odbędzie się w dniu 12 lutego o godzinie 9.30 w sali nr 27 Urzędu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca.
  Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny działki, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni na wskazane przez uczestnika konto.
  O wysokości postąpienia zdecydują uczestnicy przetargu z tym że wysokość postąpienia nie może być niższa niż 320,00zł., kwota ta stanowi wysokość minimalnego postąpienia.
  Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.
  Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca działki nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym przez sprzedającego do zawarcia umowy notarialnej, Wójt Gminy może odstąpić od jej zawarcia, zaś wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  Poprzedni przetarg na zbycie w/w nieruchomości przeprowadzony został 4 listopada 2014r.
  Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 24 lub telefonicznie pod numerem (12) 387-14-00.
 3. Nieruchomość oznaczona jako działka nr 212/21 o pow. 0,0808 ha objęta KW nr KR1P/00329773/6, położona jest w terenach oznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem MN1 – teren zabudowy mieszkaniowej w strefie podmiejskiej.
  Nieruchomość charakteryzuje się korzystną lokalizacją, dobrym dostępem komunikacyjnym pośrednim przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania, przeciętnymi możliwościami inwestycyjnymi. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz usługowa. Sieć wodociągowa zlokalizowana jest na działce nr 212/25, 212/23, 212/17, 212/15; sieć energetyczna przebiega w granicy działki ew. nr 212/20, 212/21, Istnieje możliwość podłączenie się do istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz gazowej
  Cena wywoławcza: 32 500,00 zł brutto ( trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych 00/100 brutto )
  Ustala się wadium w wysokości 1 700,00 zł płatne na rachunek Urzędu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie 0/Kocmyrzów 64 8589 0006 0160 0000 1645 0004. Kwota wpłaconego wadium winna znaleźć się na koncie Urzędu Gminy najpóźniej w dniu 9 lutego2015r (w tytule przelewu proszę wpisać nr działki na którą wadium jest wpłacane)
  Przetarg odbędzie się w dniu 12 lutego o godzinie 10.00 w sali nr 27 Urzędu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca.
  Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny działki, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni na wskazane przez uczestnika konto.
  O wysokości postąpienia zdecydują uczestnicy przetargu z tym że wysokość postąpienia nie może być niższa niż 325,00zł., kwota ta stanowi wysokość minimalnego postąpienia.
  Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.
  Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca działki nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym przez sprzedającego do zawarcia umowy notarialnej, Wójt Gminy może odstąpić od jej zawarcia, zaś wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  Poprzedni przetarg na zbycie w/w nieruchomości przeprowadzony został 4 listopada 2014r.
  Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 24 lub telefonicznie pod numerem (12) 387-14-00.
 4. Nieruchomość oznaczona jako działka nr 212/22 o pow. 0,0780 ha objęta KW nr KR1P/00329773/6, położona jest w terenach oznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem MN1 – teren zabudowy mieszkaniowej w strefie podmiejskiej.
  Nieruchomość charakteryzuje się korzystną lokalizacją, dobrym dostępem komunikacyjnym pośrednim przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania, przeciętnymi możliwościami inwestycyjnymi. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz usługowa. Sieć wodociągowa zlokalizowana jest na działce nr 212/25, 212/23, 212/17, 212/15; sieć energetyczna przebiega w granicy działki ew. nr 212/20, 212/21, Istnieje możliwość podłączenie się do istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz gazowej
  Cena wywoławcza: 31 500, 00 zł brutto ( trzydzieści jeden tysięcy pięćset złotych 00/100 brutto )
  Ustala się wadium w wysokości 1 700,00 zł płatne na rachunek Urzędu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie 0/Kocmyrzów 64 8589 0006 0160 0000 1645 0004. Kwota wpłaconego wadium winna znaleźć się na koncie Urzędu Gminy najpóźniej w dniu 9 lutego2015r. (w tytule przelewu proszę wpisać nr działki na którą wadium jest wpłacane).
  Przetarg odbędzie się w dniu 12 lutego o godzinie 10.30 w sali nr 27 Urzędu Gminy Kocmyrzów –Luborzyca.
  Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny działki, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni na wskazane przez uczestnika konto.
  O wysokości postąpienia zdecydują uczestnicy przetargu z tym że wysokość postąpienia nie może być niższa niż 315,00 zł., kwota ta stanowi wysokość minimalnego postąpienia.
  Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.
  Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca działki nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym przez sprzedającego do zawarcia umowy notarialnej, Wójt Gminy może odstąpić od jej zawarcia, zaś wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  Poprzedni przetarg na zbycie w/w nieruchomości przeprowadzony został 4 listopada 2014r.
  Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 24 lub telefonicznie pod numerem (12) 387-14-00.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »