To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
22.12.2014.

Zawiadamiam, że w dniu 30 grudnia 2014 r. /wtorek/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbędzie się III Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej II Sesji Rady Gminy.

2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji Rady o pracy między sesjami.

3. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022.

4. Uchwalenie budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2015 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dojazdów.

6. Ustalenie terminu wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich.

7. Interpelacje i zapytania Radnych.

8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

/-/ mgr Małgorzata Doniec

Przewodnicząca Rady Gminy

Kocmyrzów-Luborzyca

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »