To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
11.12.2014.

Zawiadamiam, że w dniu 15 grudnia 2014 r. /poniedziałek/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbędzie się II Sesja Rady Gminy.

 

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej I Sesji Rady Gminy.

2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.

3. Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg.

4. Informacja Dyrektora Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy.

5. Wyrażenie opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kraków.

6. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie działek od osób fizycznych na rzecz Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z przeznaczeniem na cele publiczne.

7. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2015.

8. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2022.

9. Interpelacje i zapytania Radnych.

10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

/-/ mgr Małgorzata Doniec

Przewodnicząca Rady Gminy

Kocmyrzów-Luborzyca

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »