To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


I Sesja Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca nowej kadencji 2014 -2018
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
09.12.2014.

W poniedziałek 1 grudnia 2014 r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca. Tę pierwszą w nowej kadencji Sesję Rady otworzył Radny – Senior pan Władysław Zięciak , wybrany w okręgu wyborczym nr 10 (Dojazdów). W pierwszym punkcie obrad informację o przebiegu tegorocznych wyborów samorządowych (wybory Wójta i Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca) przedstawił Radnym i Sołtysom pan Krzysztof Machnik – Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej.

Po wysłuchaniu w/w sprawozdania nowo wybrani członkowie Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca złożyli uroczyste ślubowanie, którego treść odczytał najmłodszy Radny naszej Gminy pan Michał Gomółka, wybrany w okręgu nr 14 (Kocmyrzów, Głęboka). Następnie, zaprzysiężona już Rada Gminy dokonała wyboru Przewodniczącego Rady i jego dwóch Zastępców. W wyniku tajnego głosowania Rada funkcję Przewodniczącego powierzyła ponownie pani Małgorzacie Doniec, wybranej w okręgu nr 3 (Wysiołek Luborzycki, Wola Luborzycka). Z kolei, także w tajnym głosowaniu wybrano dwóch Zastępców Przewodniczącej Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, którymi zostali: pani Łucja Nagacz, Radna z okręgu wyborczego nr 2 (Skrzeszowice. Łososkowice) i ponownie pan Augustyn Kaczmarczyk, Radny wybrany w okręgu nr 1 (Goszyce, Wilków). W dalszej części tej uroczystej ceremonii ślubowanie złożył Pan Marek Jamborski i w ten sposób zgodnie z wymogami formalnymi objął On na najbliższe cztery lata funkcję Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Kolejnym punktem obrad był wybór członków Komisji Rewizyjnej. Ostatecznie w jej skład weszli: Pan Zbigniew Raźny (Przewodniczący),Pani Jadwiga Łach (Zastępca Przewodniczącego), Pan Pan Jacek Głowa.
Po wyborze Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca ukonstytuowały się również pozostałe Stałe Komisje Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca.
Poniżej prezentujemy Szanownym Czytelnikom ich składy osobowe:

  1. Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług: Pan Zięciak Władysław (Przewodniczący), Pan Głowa Jacek (Zastępca Przewodniczącego), Pan Kaczmarczyk Augustyn. Pan Trela Antoni, Pan Marzec Grzegorz. Pan Krupiński Krzysztof, Pani Rusek Eliza
  2. Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych: Pani Nagacz Łucja (Przewodnicząca), Pan Gomółka Michał (Zastępca Przewodniczącej), Pani Konewecka -Hołój Katarzyna
  3. Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu: Pani Łach Jadwiga (Przewodnicząca), Pan Siry Antoni (Zastępca Przewodniczącej), Pani Doniec Małgorzata, Pani Nagacz Łucja, Pan Marzec Grzegorz, Pan Krupiński Krzysztof, Pani Konewecka - Hołój Katarzyna
  4. Komisja Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska: Pan Siry Antoni (Przewodniczący), Pan Raźny Zbigniew (Zastępca Przewodniczącego), Pan Trela Antoni, Pani Szlachta Anna
  5. Komisja Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej: Pan Kaczmarczyk Augustyn (Przewodniczący), Pani Rusek Eliza (Zastępca Przewodniczącego), Pan Gomółka Michał, Pan Zięciak Władysław, Pani Szlachta Anna
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »