To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
07.11.2014.

Zawiadamiam, że w dniu 12 listopada 2014 r. /środa/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbędzie się XLII Sesja Rady Gminy.

 

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XLI Sesji Rady Gminy.

2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.

3. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

4. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Kocmyrzów-Luborzyca a Gminą Sułoszowa dotyczącego ponoszenia kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w Zarządzie Oddziału Międzygminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego Kraków-Powiat.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2014.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/271/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

7. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2022.

8. Podsumowanie kadencji 2010-2014.

9. Interpelacje i zapytania Radnych.

10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

/-/ mgr Małgorzata Doniec

Przewodnicząca Rady Gminy

Kocmyrzów-Luborzyca

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »