To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
27.10.2014.

Zawiadamiam, że w dniu 30 października 2014 r. /czwartek/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbędzie się XLI Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XL Sesji Rady Gminy.

2. Informacja Przedstawicieli Instytutu Rozwoju Miast odnośnie prac nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.

4. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na 2015 rok oraz informacja na temat pozostałych stawek podatków.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla OSP.

7. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2022.

8. Interpelacje i zapytania Radnych.

9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

/-/ mgr Małgorzata Doniec

Przewodnicząca Rady Gminy

Kocmyrzów-Luborzyca

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »