L.K.S. "Sparta" Skrzeszowice

Klub Sportowy „Sparta” Skrzeszowice powsta w 1978 roku.
Gwnym inicjatorem jego utworzenia a potem pierwszym jego prezesem by pan Marek Zawartka.

Najwiksze sukcesy Sparta odnosia w latach 90 XX wieku, do czego przyczyni si wczesny trener zespou Edward Bielewicz. Druyna szybko awansowaa z klasy C do klasy B. W sezonie1997-98 pikarze „Sparty” jako pierwsza druyna w naszej gminie awansowaa do klasy „A”. Po dwch sezonach spdzonych w tej klasie rozgrywek druyna zostaa zdegradowana do klasy „B” i gra w niej do chwili obecnej.
Od 2003 roku Klub Sparta posiada osobowo prawn i od tego czasu funkcjonuje jako Stowarzyszenie. Funkcj prezesa klubu peni od pocztku 2005 roku pan Mariusz Szota.