To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
13.06.2014.

Zawiadamiam, że w dniu 17 czerwca 2014 r. /wtorek/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXVII Sesji Rady Gminy.

2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.

3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2013 oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.

4. Zatwierdzenie rocznych sprawozdań finansowych Centrum Kultury i Promocji oraz Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2013.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kocmyrzów-Luborzyca do porozumienia w sprawie współpracy przy opracowaniu Koncepcji Programowo - Przestrzennej dla zadania pn.: „Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice”.

6. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Krakowskiemu na realizację zadań drogowych w 2014 roku.

7. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2022.

8. Interpelacje i zapytania Radnych.

9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

/-/ mgr Małgorzata Doniec

Przewodnicząca Rady Gminy

Kocmyrzów-Luborzyca

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »