Dom Pomocy Społecznej Prusy

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
ZGROMADZENIA CÓREK BOŻEJ MIŁOŚCI

W PRUSACH
PRUSY 8, K/KRAKOWA
32-010 KOCMYRZÓW
Tel. / Fax. 12 3870300
E-mail: dpsp@poczta.onet.pl; misiga16@gmail.com
www.cbm.livenet.pl
KONTO: Bank Pekao S.A. 25 1240 4588 1111 0000 5491 6326

Wybudowany jeszcze w połowie lat trzydziestych XX wieku z inicjatywy ówczesnego Metropolity Krakowskiego Kardynała Adama Sapiehy budynek dzisiejszego Domu Pomocy Społecznej w Prusach został przekazany Zgromadzeniu Sióstr Bożej Miłości w 1984 roku w zamian za przejęte przez Skarb Państwa budynki należące do tego Zgromadzenia w Pleszowie.
Następnie został on wyremontowany i uroczyście poświęcony przez Metropolitę Krakowskiego księdza kardynała Franciszka Macharskiego 31 maja 1986 roku.
Z tą też chwilą rozpoczął swą działalność Dom Pomocy Społecznej dla dzieci niepełnosprawnych prowadzony przez Zgromadzenie Córek Bożej Miłości.
Aktualnie w prowadzonym przez Zgromadzenie Domu Pomocy stałą opieką objętych jest 53 dziewcząt i kobiet niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i średnim. Placówka niesie pomoc podopiecznym poprzez:

  • współpracę z Zespołem Szkół Specjalnych nr 6 w Krakowie,
  • współpracę ze Szkołą Integracyjną w Waganowicach
  • współpracę z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Pobiedniku Małym
  • współpracę z wolontariatem z Zespołu Szkół "Chemobudowa"
  • współpraca z wolontariatem z Zespołem Szkół w Luborzycy
  • Terapię zajęciową prowadzoną na terenie DPS
  • organizację spotkań kulturalnych i integracyjnych
  • kompleksową opiekę medyczną
  • fizjoterapię
  • a także zapewnia opiekę duchową

Dom jest prowadzony według charyzmatu naszej Matki Franciszki Lechner, założycielki Zgromadzenia Córek Bożej Miłości: "NIEŚĆ DOBRO, CZYNIĆ RADOŚĆ, USZCZĘŚLIWIAĆ I PROWADZIĆ DO NIEBA"

Dla wielkich serc chętnych udzielenia pomocy:
KONTO: Bank Pekao S.A. 25 1240 4588 1111 0000 5491 6326
a także poprzez przekazanie 1% podatku na: CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE IGNIS Nr KRS 0000084771 w pozycji: INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE jako cel wpisując: DPS - PRUSY

Zachęcamy również do zapoznania się z ulotką informacyjną: PDF - 1094 kB

Obecnie Dom Pomocy Społecznej prowadzi Siostra Dyrektor Dorota Domagała.