To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Światowy Dzień Bez Tytoniu
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
30.05.2014.
„Światowy Dzień Bez Tytoniu”, obchodzony corocznie 31 maja jest okazją do zwrócenia uwagi na palenie tytoniu, ochronę praw niepalących, a przede wszystkim motywujący do podejmowania osobistych decyzji zerwania z nałogiem palenia. Tegoroczna kampania antytytoniowa przebiegać będzie pod hasłem „Podnoszenie podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe”. W 2014 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i partnerzy wzywają do podniesienia podatku na tytoń. Wyższy podatek akcyzowy na wyroby tytoniowe i ich ceny to jedne z najskuteczniejszych narzędzi ograniczania rozpowszechnienia i używania wyrobów tytoniowych.

W Polsce każdego roku z powodu palenia tytoniu umiera średnio 67 tysięcy dorosłych osób (51 tysięcy mężczyzn i 16 tysięcy kobiet). Tylko w 2010 roku liczba zgonów spowodowanych wystąpieniem wyłącznie nowotworu płuca powstałego na skutek palenia wyniosła ponad 19 tysięcy (15 tysięcy mężczyzn i 4,6 tysiąca kobiet).
Według danych Światowej Organizacji Zdrowia w ciągu ostatnich 30 lat obserwuje się w naszym kraju stopniowe ograniczenie spożycia tytoni. Mimo to, palenie tytoniu niezmiennie pozostaje jedną z głównych przyczyn zgonów wśród dorosłej populacji Polaków. Spadek liczby palaczy potwierdzają badania przeprowadzone przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS). Według tych danych od 1997 r. w Polsce odnotowano spadek ogólnej liczby osób palących 37% w 1997 r. do 31% 1 2012 r. Częściej po wyroby tytoniowe sięgają mężczyźni. Liczba osób zaprzestających palenia tytoniu rośnie wraz z wiekiem., a największa jest powyżej 60 roku życia.

Ogólnoświatowe badania, które zostały przeprowadzone przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) wykazały, że bierne palenia zabija co roku 600 tysięcy osób. W Unii Europejskiej z powodu biernego palenia co 17 minut umiera jedna osoba.  Jedna trzecia z tej grupy to dzieci, które narażone były w domach na wdychanie dymu tytoniowego. Organizmy dzieci wykazują najmniejszą odporność na toksyny zawarte w dymie tytoniowym. Rozwijający się organizm nie jest na tyle silny by poradzić sobie z substancjami smolistymi unoszącymi się w dymie, przez co niewielka infekcja dróg oddechowych może zakończyć się tragicznie.
Wdychanie dymu tytoniowego jest równie niebezpieczne jak samo palenie. Boczny strumień dymu tytoniowego zawiera 35 razy więcej dwutlenku węgla i 4 razy więcej nikotyny niż dym wdychany przez aktywnych palaczy. Zawiera także wiele substancji alergizujących, powodujących łzawienie oczu, podrażnienie błony śluzowej nosa, kaszel, nawracające zakażenia układu oddechowego, a także uczulenia i w konsekwencji astmę.
Bierne palenie szkodzi człowiekowi już w prenatalnej fazie życia. Badania epidemiologiczne wykazały, że w Polsce około 30 %  kobiet pali w ciąży. Przez łożysko przenikają zarówno nikotyna, jak i tlenek węgla, a stężenie nikotyny może być nawet o 15 % wyższe u poczętego dziecka niż u matki. Nikotyna i tlenek węgla zmniejszają przepływ krwi przez łożysko i zmniejszają ilość tlenu dostarczanego dziecku. Pozostaje ono w stanie niedotlenienia, co powoduje zahamowanie jego rozwoju.
Dziecko, którego rodzice palą, przyzwyczaja się do dymu tytoniowego i w konsekwencji staje się uzależnione od nikotyny. Wdychanie dymu tytoniowego przez dzieci może powodować: wzrost ryzyka rozwoju chorób serca, wzrost ryzyka zachorowalności na raka płuc, większe ryzyko śmierci łóżeczkowej u niemowląt, łatwość rozwoju depresji, zaburzeń w zachowaniu u dzieci, wzrost ryzyka zapadalności na astmę, częstsze infekcje płuc, częstsze infekcje ucha, częste bóle głowy, ułatwiony rozwój alergii, zaostrzenie astmy oraz nudności.
Szkodliwość biernego palenia dla zdrowia zarówno dorosłych, jak i dzieci jest niepodważalna. Dla większości dzieci bierne palenie nie jest dobrowolnym wyborem, nieświadome zagrożenia i bezbronne ponoszą niezasłużenie konsekwencje nałogu dorosłych.
Dzieci wdychają dym tytoniowy, gdyż dorośli palą w miejscach, gdzie najmłodsi mieszkają, bawią sie i uczą! Badania prowadzone przez Światową Organizację Zdrowia wykazały również, że dzieci żyjące w domach niepalących osób dużo rzadziej chorują.
Warto więc zastanowić się zanim zapalisz kolejnego papierosa, czy nikomu z otoczenia nie będziemy przeszkadzać i szkodzić , a na pewno jeżeli w pobliżu znajdują się dzieci.

W związku ze „Światowym Dniem bez Tytoniu” Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie planuje podjąć następujące działania:
•    w dniu 30 maja 2011 r. w godz. od 14.00-19.00 w budynku Domu Studenckiego PIAST dla mieszkańców Domów Studenckich zarządzanych przez Fundację BRATNIAK  prowadzona będzie akcja prozdrowotna z zakresu profilaktyki palenia tytoniu połączona z badaniami pomiaru tlenku węgla w wydychanym powietrzu przy użyciu smokerlyzera oraz pomiar ciśnienia tętniczego krwi,
•     w dniu 31 maja w godz. od 10.00-17.00 w Galerii Bronowice w ramach weekendu zdrowotnego dla mieszkańców Miasta Krakowa prowadzone będą działania informacyjno – edukacyjne nt. profilaktyki antytytoniowej połączone z badaniami tlenku węgla w wydychanym powietrzu przy użyciu smokerlyzera,
•    placówki nauczania i wychowania otrzymają materiały informacyjno - edukacyjne.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »