Związek Kombatantów RP

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
Koło Gminne w Kocmyrzowie-Luborzycy

Koło Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych działa na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca od 1958 roku. W pierwszym okresie swojego istnienia Związek działał pod nazwą Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Jego pierwszym Prezesem był pan Pałetko. Obecną nazwę Związek nosi od 1990 roku.
Koło Z.K. RR i BWP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca liczy obecnie 83 członków w tym 27 członków rzeczywistych i 56 podopiecznych tzn. współmałżonków zmarłych kombatantów, byłych członków Związku.
Jego Prezesem od 2008 roku jest pan Michał Pociask, natomiast Prezesem Honorowym Koła ZK RP i BWP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca jest pan major Roman Walczak, który wcześniej przez dwadzieścia pięć lat pełnił funkcję Prezesa Koła.
Związek Kombatantów RP i BWP odgrywa wyjątkową rolę w kształtowaniu i podtrzymywaniu patriotyzmu pośród naszej gminnej, lokalnej społeczności. Jego członkowie od lat dbają o zachowanie w pamięci tych wszystkich mieszkańców naszej Gminy, którzy oddali swe życie w walce o Niepodległość i Suwerenność naszej Ojczyzny. Czynią to poprzez dbałość i troskę o miejsca Pamięci Narodowej znajdujące się na terenie naszej Gminy oraz aktywny udział w uroczystościach rocznicowych związanych z walką o Niepodległość naszego kraju.
Ważną rolę w działaniach, jakie podejmują członkowie Związku spełniają spotkania z młodzieżą, podczas których jako świadkowie dramatycznych dziejów naszej Ojczyzny prowadzą wspaniałe lekcje patriotyzmu i miłości Ojczyzny.