To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
30.04.2014.

Zawiadamiam, że w dniu 5 maja 2014 r. /poniedziałek/ o godz. 9.00 w sali ślubów Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

 

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXVI Sesji Rady Gminy.
  2. Informacja Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
  3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
  4. Informacja Dyrektora CKiP.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 9.1.1 zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
  7. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2022.
  8. Interpelacje i zapytania Radnych.
  9. Sprawy bieżące i wolne wnioski

 

/-/ mgr Małgorzata Doniec

Przewodnicząca Rady Gminy

Kocmyrzów-Luborzyca

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »