Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Koło Nr 4 W Kocmyrzowie

Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów działa na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca od 1975 roku. Jego pierwszą Przewodniczącą była pani Leontyna Jędrusk. Obecnie liczy 213 członków. Funkcję Przewodniczącej Koła ZERiI pełni pani Grażyna Bebak. Honorową Przewodniczącą Koła jest natomiast pani Maria Szopa, która jego działalnością kierowała w latach 1999 - 2009.
Działalność Koła to przede wszystkim działania na rzecz integracji środowiska emerytów, rencistów i inwalidów mieszkańców Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Celowi temu służą liczne spotkania integracyjne i imprezy okolicznościowe organizowane min. okazji świąt kościelnych i państwowych czy okolicznościowych jubileuszy. Działające w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca Koło ZERiI w Kocmyrzowie organizuje również wiele wyjazdów turystycznych i pielgrzymkowych dla swoich członków.
Ważnym elementem działalności Koła jest pomoc przy wypełnianiu wniosków formalnych oraz pozyskania dofinansowania dla członków Koła, korzystających z leczenia sanatoryjnego.
Należy podkreślić, iż członkowie Koła nr 4 ZERiI Gminy Kocmyrzów-Luborzyca nie ograniczają swojej działalności tylko do własnego kręgu osób. Przykładem może być choćby działający przy Kole nr.4 zespół wokalny „Emerytki”, który niejednokrotnie reprezentował naszą gminę na różnorakich spotkaniach czy też przeglądach artystycznych. Zespół ten działa od 1996 roku.
W roku 1999 powstała przy Kole nr.4 Grupa Twórców Ludowych, w której pracach obecnie aktywnie bierze udział 8 osób.