To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


KGW Skrzeszowice
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
14.06.2009.

 Koo Gospody Wiejskich w Skrzeszowicach – jako drugie po KGW w Pietrzejowicach najstarsze Koo powstae na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca (powstao w 1946 roku). Skrzeszowickie Koo wspópracuje z miejscow jednostk Ochotniczej Stray Poarnej.

Bierze czynny udzia w yciu kulturalnym gminy i religijnym parafii. Uczestniczy w uroczystociach doynkowych na Jasnej Górze.

Przewodniczc Koa jest Pani Joanna Janik.