To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


KGW Marszowice
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
14.06.2009.

Koo Gospody Wiejskich w Marszowicach – w obecnym skadzie dziaa od kilku lat . Stara si bra udzia w rónych przedsiwziciach o charakterze kulturalnym.

Panie w Koa Gospody posiadaj wasne stroje regionalne.

Przewodniczc Koa jest Pani Zofia Kuaga.