To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


KGW Maciejowice
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
14.06.2009.

 Koo Gospody Wiejskich w Maciejowicach – w 2007 roku reprezentowao nasz gmin na Wojewódzkim Konkursie Potraw i Wyrobów Regionalnych organizowanym przez Sejmik Województwa Maopolskiego i Telewizj Kraków. Koo bierze udzia w gminnych imprezach o charakterze kulturalnym.

Wielokrotnie wystpowao jako wspóorganizator imprez zwizanych z doradztwem rolniczym.

Przewodniczc Koa jest Pani Halina Kaczmarczyk.