To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
20.12.2013.

Zawiadamiam, że w dniu 30 grudnia 2013 r. /poniedziałek/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXII Sesji Rady Gminy.

2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między Sesjami.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/41/2011 z dnia 14 czerwca 2011 r.

4. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022.

5. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2014 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022.

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiany wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

7. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2014.

8. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

10. Interpelacje i zapytania Radnych.

11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

/-/ mgr Małgorzata Doniec

Przewodnicząca Rady Gminy

Kocmyrzów-Luborzyca

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »