To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
23.10.2013.

Zawiadamiam, że w dniu 25 października 2013 r. /piątek/ o godz. 9.00 w sali ślubów Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXX Sesji Rady Gminy.

2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji Rady o pracy między sesjami.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok szkolny 2012/2013.

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuczycach.

6. Zmiany uchwały budżetowej za rok 2013 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022.

7. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych.

8. Interpelacje i zapytania Radnych.

9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

 

/-/ Małgorzata Doniec

Przewodnicząca Rady Gminy

Kocmyrzów-Luborzyca

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »