To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


KGW Goszyce
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
14.06.2009.

Koo Gospody Wiejskich w Goszycach – chtnie wcza si w rónego rodzaju przedsiwzicia ocharakterze kulturalnym i religijnym. Brao udzia we wszystkich organizowanych w gminie Doynkach Gminnych.

Koo Gospody wspóorganizowao gminne konkursy „Na najadniejsz Zagrod”.

Panie osigaj równie czoowe miejsca na organizowanym od 1998 roku Gminnym Konkursie Potraw Regionalnych.

Przewodniczc Koa jest Pani Julianna Doniec.