To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Iwona Nowak   
16.09.2013.

Zawiadamiam, e w dniu 20 wrzenia 2013 r. /pitek/o godz. 9.00 w sali obrad Urzdu Gminy Kocmyrzw-Luborzyca /II pitro/ odbdzie si XXX Sesja Rady Gminy.

Porzdek obrad:

1. Przyjcie protokou z poprzedniej XXIX Sesji rady Gminy.

2. Informacja Wjta Gminy i Przewodniczcych Komisji Rady o pracy midzy sesjami.

3. Podjcie uchway w sprawie zmiany Uchway Nr IV/17/11 Rady Gminy Kocmyrzw-Luborzyca z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie zarzdzenia poboru podatku rolnego, lenego, od nieruchomoci, od osb fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentw tych podatkw oraz okrelenia wysokoci wynagradzania za inkaso.

4. Podjcie uchway w sprawie zmiany Uchway Nr XXVI/172/2013 w sprawie terminu, czstotliwoci i trybu uiszczania opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca.

5. Podjcie uchway w sprawie zmiany Uchway Nr III/16/06 dotyczcej zasad sprzeday lokali mieszkalnych i zasad udzielania bonifikaty oraz zasad sprzeday lokali uytkowych.

6. Podjcie uchway w sprawie wyraenia zgody na zawarcie umowy najmu w lokalu uytkowym stanowicym wasno Gminy Kocmyrzw-Luborzyca.

7. Podjcie uchway w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiw dla uczniw gimnazjum i szk ponadgimnazjalnych zamieszkaych na terenie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca.

8. Podjcie uchway w sprawie ustalenia wysokoci opat za wiadczenia w prowadzonym przez Gmin Kocmyrzw-Luborzyca przedszkolu publicznym.

9. Podjcie uchway w sprawie udzielenia dotacji z budetu gminy dla OSP ososkowice.

10. Zmiany uchway budetowej na rok 2013 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022.

11. Interpelacje i zapytania Radnych.

12. Sprawy biece i wolne wnioski.

 

 

/-/ Magorzata Doniec

Przewodniczcy Rady Gminy

Kocmyrzw-Luborzyca

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »