KGW Baranówka
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
14.06.2009.

  Koło Gospodyń Wiejskich w Baranówce – uczestniczy od lat w wielu imprezach gminnych, powiatowych i  wojewódzkich (Dożynki gminne, powiatowe i wojewódzkie, Dni Kapustyw Charsznicy, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Targi Agroturystyczne, Konkursy Potraw Regionalnych, Dni Powiatu Krakowskiego).

Przewodniczącą Koła jest Pani Grażyna Bebak.