To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Zawiadomienie
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
01.08.2013.

Zawiadamiam, e w dniu 2 sierpnia 2013 r. /pitek/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzdu Gminy Kocmyrzw - Luborzyca /II pitro/ odbdzie si XXIX Sesja Rady Gminy.

Porzdek obrad:

 1. Przyjcie protokou z poprzedniej XXVIII Sesji Rady Gminy.
 2. Informacja Wjta Gminy i Przewodniczcych Komisji o pracy midzy sesjami.
 3. Podjcie uchway w sprawie terminu wyborw uzupeniajcych sotysa soectwa Czulice.
 4. Podjcie uchway w sprawie wyraenia zgody na zawarcie z gminami Czernichw, Igoomia- Wawrzeczyce, Liszki, Michaowice, Mogilany, Somniki, Wielka Wie porozumienia w sprawie wsplnego przeprowadzenia i udzielenia zamwienia na dostaw energii elektrycznej w latach 2014-2015.
 5. Podjcie uchway w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzenie ciekw na terenie Gminy Kocmyrzw- Luborzyca.
 6. Podjcie uchway w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi.
 7. Podjcie uchway w sprawie rozpatrzenia skargi.
 8. Podjcie uchway w sprawie udzielania dotacji celowej dla OSP Maciejowice.
 9. Zmiany uchway budetowej na rok 2013 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022.
 10. Interpelacje i zapytania Radnych.
 11. Sprawy biece i wolne wnioski.

/-/ Magorzata Doniec
Przewodniczcy Rady Gminy
Kocmyrzw-Luborzyca

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »