Ochotnicza Straż Pożarna Skrzeszowice

Rok założenia: 1911.
Liczba członków OSP (dorośli): 25 osób
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chłopców: 8 osób. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewcząt: 8 osób.
Wyposażenie jednostki: samochody strażackie marki „Lublin” oraz "Star"
Jednostka OSP Skrzeszowice posiada własny budynek remizy.

Funkcję Prezesa OSP Skrzeszowice pełni druh Stanisław Stefańczyk, a jej Naczelnikiem jest druh Zbigniew Machnik.