To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Iwona Nowak   
07.06.2013.

Zawiadamiam, e w dniu 12 czerwca 2013 r. /roda/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzdu Gminy Kocmyrzw - Luborzyca /II pitro/ odbdzie si XXVIII Sesja Rady Gminy.

Porzdek obrad:

  1. Przyjcie protokou z poprzedniej XXVII Sesji Rady Gminy.
  2. Informacja Wjta Gminy i Przewodniczcych Komisji o pracy midzy sesjami.
  3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budetu Gminy Kocmyrzw-Luborzyca za rok 2012 oraz podjcie uchway w sprawie absolutorium.
  4. Zatwierdzenie rocznych sprawozda finansowych Centrum Kultury i Promocji oraz Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2012.
  5. Podjcie uchway w sprawie wyraenia zgody na sprzeda dziaek pooonych w Dojazdowie.
  6. Zmiany uchway budetowej na rok 2013 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022.
  7. Interpelacje i zapytania Radnych.
  8. Sprawy biece i wolne wnioski.

/-/ Magorzata Doniec
Przewodniczcy Rady Gminy
Kocmyrzw-Luborzyca

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »