Ochotnicza Straż Pożarna Głęboka

Rok założenia: 1934.
Liczba członków OSP (dorośli): 15 osób
Wyposażeniu jednostki: samochód marki „Żuk”
Jednostka OSP Głęboka posiada własny budynek remizy.
Funkcję Prezesa OSP Czulice pełni druh Krzysztof Machnik a jej Naczelnikiem jest druh Jan Zakrzewski.