To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Iwona Nowak   
22.02.2013.

Zawiadamiam, e w dniu 27 lutego 2013 r. /roda/ o godz. 9:00 w sali obrad Urzdu Gminy Kocmyrzw - Luborzyca /II pitro/ odbdzie si XXV Sesja Rady Gminy.

Porzdek obrad:

1. Przyjcie protokou z poprzedniej XXIV Sesji Rady Gminy.

2. Informacja Wjta Gminy i Przewodniczcych Komisji o pracy midzy sesjami.

3. Wsppraca Maopolskiego Zarzdu Melioracji i Urzdze Wodnych w Krakowie z Gmin Kocmyrzw - Luborzyca.

4. Podjcie uchway w sprawie rozpatrzenia skargi zoonej przez Pani Mari Gasisk.

5. Podjcie uchway w sprawie uzupenienia skadu Komisji Rewizyjnej.

6. Podjcie uchway w sprawie zmiany Uchway Nr II/5/10 z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie powoania skadw osobowych Komisji Rady Gminy Kocmyrzw - Luborzyca.

7. Podjcie uchway w sprawie wspfinansowania funkcjonowania Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzalenie w Krakowie prowadzonego przez Gmin Krakw.

8. Podjcie uchway w sprawie przejcia zadania od Powiatu Krakowskiego.

9. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Proszowickiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej.

10. Zmiany uchway budetowej na rok 2013.

11. Interpelacje i zapytania Radnych.

12. Sprawy biece i wolne wnioski.

 

/-/ Magorzata Doniec

Przewodniczcy Rady Gminy

Kocmyrzw - Luborzyca

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »