To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Inspektor ds. zamówień publicznych

Joanna Hankus
II piętro, pokój nr 36
tel. 12 3871410 wewn. 23
e-mail: zam.pub@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

  1. koordynowanie i nadzorowanie postępowania w sprawach z zakresu zamówień publicznych prowadzonych w Urzędzie Gminy oraz w miarę potrzeb udzielanie konsultacji i pomocy kierownikom jednostek organizacyjnych gminy w celu zapewnienia zgodności realizowanych procedur z obowiązującymi przepisami.
  2. przeprowadzanie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi, przetargów ogłoszonych przez gminę;
  3. prowadzenie rejestru zamówień publicznych i zawartych umów;
  4. monitorowanie realizacji zawartych umów;
  5. planowanie wykonania inwestycji i remontów prowadzonych przez gminę z uwzględnieniem procedury zamówień publicznych.