To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Inspektor ds. obsługi biura rady

Jolanta Krupińska
II piętro, pokój nr 33
tel. 12 3871610, 12 3871410 wewn. 17

  1. obsługa kancelaryjno - biurowa Rady Gminy, komisji rady i organów jednostek pomocniczych gminy;
  2. prowadzenie rejestrów: uchwał Rady, wniosków i opinii komisji, interpelacji i wniosków Radnych oraz skarg i wniosków skierowanych do rady gminy;
  3. prowadzenie zbiorów aktów prawa miejscowego oraz ich udostępnianie zainteresowanym;
  4. zamieszczanie na stronach internetowych informacji i dokumentów dotyczących pracy rady;
  5. wykonywanie zadań urzędnika wyborczego;