WÓJT GMINY

 

Wójt Gminy Kocmyrzów – Luborzyca
przyjmuje interesantów:

- w sprawach skarg i wniosków: poniedziałek w godz. 1300 - 1730
- w pozostałych sprawach: w godzinach pracy urzędu

(po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania w sekretariacie).

tel.: 12-387-14-10; 12-387-13-11