To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
07.12.2012.

Zawiadamiam, że w dniu 12 grudnia 2012 r. /środa/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro/ odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXI Sesji Rady Gminy.

2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między Sesjami.

3. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających i wyznaczenia terminu wyboru Sołtysa w miejscowości Kocmyrzów.

5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

6. Przyjęcie Gminnego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2012-2015.

7. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2013.

8. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2012 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022.

9. Interpelacje i zapytania Radnych.

10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

/-/ Małgorzata Doniec

Przewodniczący Rady Gminy

Kocmyrzów-Luborzyca

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »