To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
16.11.2012.

Zawiadamiam, że w dniu 21 listopada 2012 r. /środa/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro/ odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XX Sesji Rady Gminy.

2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.

3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na 2013 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podaktu od nieruchomości.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr II/20/02 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 5.12.2002 r.

7. Wyrażenie zgody na sprzedaż działek w Dojazdowie.

8. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2012 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022.

9. Interpelacje i zapytania Radnych.

10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

/-/ Małgorzata Doniec

Przewodniczący Rady Gminy

Kocmyrzów-Luborzyca

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »