To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Inspektor ds. obronnych, ochrony przeciwpożarowej, kultury fizycznej i sportu

Aleksandra Bielecka
I piętro, pokój nr 19
tel. 12 3871410 wewn. 19

  1. przygotowywanie i realizowanie przedsięwzięć obrony cywilnej na terenie gminy;
  2. wykonywanie zadań z zakresu powszechnego obowiązku RP;
  3. prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej w celu zapewnienia gotowości bojowej i wyposażenia jednostek OSP na terenie gminy;
  4. realizowanie zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym;
  5. prowadzenie spraw z zakresu kultury fizycznej i sportu (współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w tym zakresie);