To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Inspektor ds. obsługi sekretariatu
Iwona Nowak
I piętro, pokój nr 14
tel. 12 3871311, 12 3871410
  1. prowadzenie kalendarza spotkań Wójta Gminy i Zastępcy Wójta oraz koordynowanie przyjmowania przez nich interesantów;
  2. przygotowywanie pomieszczeń i obsługa zebrań i spotkań organizowanych przez Wójta;
  3. zamieszczanie na stronie internetowej bieżących informacji dotyczących pracy Wójta;
  4. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem instytucji kultury na terenie gminy, w tym rejestru instytucji kultury;
  5. podejmowanie wspólnie z innymi jednostkami organizacyjnymi działań związanych z promocją gminy;
  6. prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników urzędu;
  7. prowadzenie prenumeraty i zakupy wydawnictw oraz zaopatrywanie urzędu w artykuły spożywcze, kwiaty, itp.