To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
12.10.2012.

Zawiadamiam, że w dniu 17 października 2012 r. /środa/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro/ odbędzie się XX Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XIX Sesji Rady Gminy.

2. Dyskusja z Radnymi Powiatu Krakowskiego na temat zakresu remontów dróg powiatowych w roku bieżącym i przyszłym oraz współpracy w innych dziedzinach.

3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji Rady o pracy między sesjami.

4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

6. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych.

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok szkolny 2011/2012.

8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca do zawierania porozumień dotyczących przewozu i opieki nad dziećmi spełniającymi obowiązek szkolny w oddziałach integracyjnych poza terenem Gminy.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

10. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2012 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022.

11. Interpelacje i zapytania Radnych.

12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

/-/ Małgorzata Doniec

Przewodnicząca Rady Gminy

Kocmyrzów-Luborzyca

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »