To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Inspektor - Cezary Kaniowski
Inspektor – Agnieszka Kozowska
Inspektor – Katarzyna ojek-Czado

II pitro, pokj nr 35
tel. 12 3871410 wewn. 26

 1. gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomoci, a w tym zbywanie, oddawanie w uytkowanie wieczyste i nabywanie nieruchomoci wchodzcych w skad zasobu;
 2. prowadzenie ewidencji posiadanych przez gmin w poszczeglnych obrbach nieruchomoci mienia komunalnego;
 3. przygotowywanie umw dzierawy, najmu, uyczenia nieruchomoci oraz naliczanie stosownych opat;
 4. opracowywanie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wynajmowania lokali mieszkalnych;
 5. wykonywanie prawa pierwokupu na rzecz gminy;
 6. prowadzenie spraw dotyczcych ewidencji miejscowoci, ulic i adresw obejmujcych w szczeglnoci:
  1. ustalanie numerw porzdkowych nieruchomoci oraz wysyanie zawiadomie o ustaleniu numeru,
  2. prowadzenie i aktualizowanie ewidencji miejscowoci, ulic i numeracji porzdkowej nieruchomoci w systemie teleinformatycznym,
  3. realizowanie procedur dotyczcych wprowadzania nazewnictwa ulic w soectwach.;
 7. zatwierdzanie geodezyjnych podziaw nieruchomoci;
 8. przeprowadzanie postpowania dotyczcego rozgraniczenia nieruchomoci;
 9. regulowanie stanw prawnych drg gminnych i innych nieruchomoci;
 10. pomoc petentom w przygotowaniu dokumentacji dotyczcej zaliczenia okresu pracy w gospodarstwie rolnym;
 11. podejmowanie dziaa dotyczcych moliwoci i warunkw pozyskania rodkw publicznych przez mieszkacw, przedsibiorcw, czy organizacje pozarzdowe;
 12. przyjmowanie wypisw aktw notarialnych oraz ustalanie wysokoci opat i odszkodowa z tytuu wzrostu lub obnienia wartoci nieruchomoci w zwizku ze zmian m.p.z.p.;
 13. wsppraca ze starostwem powiatowym – ewidencj gruntw i budynkw;