To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
23.08.2012.

Zawiadamiam, że w dniu 27 sierpnia 2012 r. /poniedziałek/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro/ odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XVIII Sesji Rady Gminy.

2. Informacja dotycząca stanu zaawansowania prac związanych z modernizacją ulicy Kocmyrzowskiej od granicy z Gminą Kocmyrzów-Luborzyca w kierunku centrum miasta.

3. Dyskusja na temat współpracy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ze spółką Tauron Dystrybucja S.A. w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń oświetleniowych.

4. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji Rady o pracy między sesjami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

6. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2012 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022.

7. Interpelacje i zapytania Radnych.

8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

/-/ Małgorzata Doniec

Przewodnicząca Rady Gminy

Kocmyrzów-Luborzyca

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »