To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
05.07.2012.

Zawiadamiam, że w dniu 9 lipca 2012 r. /poniedziałek/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro/ odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XVII Sesji Rady Gminy.

2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji Rady o pracy między sesjami.

3. Informacja na temat nowo otwartej Pracowni Badań Bronchoskopii na Oddziale Pulmonologii SP ZOZ w Proszowicach.

5. Informacja Przedstawicieli Małopolskiej Izby Rolniczej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

8. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2012 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022.

9. Interpelacje i zapytania Radnych.

10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

/-/ Małgorzata Doniec

Przewodnicząca Rady Gminy

Kocmyrzów-Luborzyca

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »