To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Skarbnik Gminy
Kornelia akomy
I pitro, pokj nr 12
tel. 12 3871410 wewn. 12, 12 3871151
  1. przygotowanie projektu uchway budetowej Gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej, a take wystpowanie z inicjatyw zmian tych uchwa;
  2. czuwanie nad waciw realizacj okrelonych uchwa budetow dochodw i wydatkw;
  3. nadzorowanie wykonania obowizkw w zakresie prowadzenia rachunkowoci i obsugi ksigowej budetu;
  4. kontrasygnowanie czynnoci prawnych powodujcych powstanie zobowiza pieninych;
  5. wykonywanie zada Kierownika Referatu Finansowego.