To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
14.06.2012.

Zawiadamiam, że w dniu 19 czerwca 2012 r. /wtorek/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro/ odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XVI Sesji Rady Gminy.

2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji Rady o pracy między sesjami.

3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2011 oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.

4. Zatwierdzenie rocznych sprawozdań finansowych Centrum Kultury i Promocji oraz Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2011.

5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca do zawarcia porozumienia dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

6. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2012 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022.

7. Interpelacje i zapytania Radnych.

8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

/-/ Małgorzata Doniec

Przewodnicząca Rady Gminy

Kocmyrzów-Luborzyca

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »