To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Szkoła Podstawowa w Luborzycy im. 600 - lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wysiołek Luborzycki,
32-010 Kocmyrzów

tel. 12 3871042
e-mail: spluborz@wp.pl

spluborzyca.szkolnastrona.pl

Pierwsze wzmianki o Szkole Podstawowej w Luborzycy pochodzą z 1418 roku.
Wówczas to Uniwersytet Jagielloński buduje z własnych środków i wyposaża Szkołę Parafialną. Szkoła luborzycka, będąca własnością Uczelni Krakowskiej, o której świadectwa źródłowe zachowały się już z XVI wieku – dokładnej daty nie mamy. W roku 1579 szkoła mieściła się w osobnym budynku murowanym, zlokalizowanym w bliskości dworu luborzyckiego. Po najeździe szwedzkim szkoła zaczęła się chylić ku upadkowi. W tym czasie Uczelnia podjęła wiele wysiłków i troskliwości, by utrzymać szkołę dla dzieci chłopów luborzyckich. Stanem szkoły interesował się osobiście także ks. Hugo Kołłątaj, czego dowodem jest list do proboszcza i prof. K. Torianiego z dnia 4 lipca 1779 roku. Rozwój szkolnictwa w Luborzycy uległ zahamowaniu po rozbiorach Polski. Działalność szkoły zostaje przerwana po Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku. 11 lutego 1819 roku właściciele wsi podjęli uchwałę i dobrowolnie zobowiązali siebie, swoich potomków do wpłacania na fundusz szkolny pewnych sum w gotówce, a także i w naturze. W 1829 roku, wobec trudności finansowych szkoły, ówczesny proboszcz Mateusz Gładyszewicz zwrócił się do Komisji Rządowej Wyznań Religijnych Oświecenia Publicznego o pomoc materialną, którą uzyskał. Z tej pomocy oraz ze składek mieszkańców szkoła funkcjonowała do 1865 roku. W tym roku zostaje zbudowana nowa szkoła, która do 2007 roku znajdowała się obok istniejącej szkoły podstawowej.

W latach 1961-1962 Wojewódzka Komisja Planowania w Krakowie przyjęła wniosek miejscowych działaczy o budowie nowej szkoły w Luborzycy, w ramach realizacji hasła 1000 szkół na 1000-lecie Państwa Polskiego. Komitet budowy zwrócił się o pomoc do Uniwersytetu Jagiellońskiego i w ten sposób odnowione zostały więzy z uczelnią. Patronat najstarszej uczelni w Polsce zapewnił szkole pełną realizację środków materialnych i włączenie jej do szkół – „Pomników Tysiąclecia”. Wybudowano nową szkołę nowoczesny gmach z 10 salami lekcyjnymi, 3 pracowniami: fizyczną, biologiczną i geograficzną, z salą gimnastyczną i zapleczem socjalno – administracyjnym z pełnym węzłem sanitarnym.

Dnia 11 listopada 1963 roku nastąpiło uroczyste otwarcie szkoły, której Uniwersytet użyczył swego imienia: „Szkoły Podstawowej im. 600 – lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2004 roku przeprowadzono remont budynku. Wymieniono stolarkę okienną, oraz wykonano ocieplenie budynku wraz z elewacją.

Od 2004 roku dyrektorem Szkoły jest pan mgr Stanisław Turek. Zatrudnionych jest 14 nauczycieli. Szkoła oferuje wysoki standard nauczania oraz liczne zajęcia pozalekcyjne miedzy innymi koło komputerowe, ekologiczne, przyrodnicze, teatralne, a także grupy tańca współczesnego oraz regionalnego.

Przy szkole działa uczniowski klub sportowy „EKLER Baranówka” zrzeszający młodzież z naszej szkoły oraz okolicznych miejscowości.