To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
23.05.2012.

Zawiadamiam, że w dniu 28 maja 2012 r. /poniedziałek/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro/ odbędzie się XVI Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XV Sesji Rady Gminy.

2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji Rady o pracy między sesjami.

3. Informacja Urzędu Pracy na temat przeciwdziałania bezrobociu w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XV/81/95 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Oświaty w Kocmyrzowie-Luborzycy.

5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

7. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2012 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022.

8. Interpelacje i zapytania Radnych.

9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

/-/ Małgorzata Doniec

Przewodnicząca Rady Gminy

Kocmyrzów-Luborzyca

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »