To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
26.03.2012.

Zawiadamiam, że w dniu 28 marca 2012 r. /środa/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro/ odbędzie się XV Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XIV Sesji Rady Gminy.

2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji Rady o pracy między sesjami.

3. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do przyjmowania w imieniu Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca obywateli w sprawach skarg i wniosków rozpatrywanych przez Radę Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

5. Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2012 roku.

6. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego

7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie środków finansowych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących.

8. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2012.

9. Informacja na temat planu pracy Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2012.

10 Interpelacje i zapytania Radnych.

11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

/-/ Małgorzata Doniec

Przewodnicząca Rady Gminy

Kocmyrzów-Luborzyca

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »